1. Müügitingimuste kehtivus
  1) Müügitingimused kehtivad veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Brotherhood OÜ. (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
  2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.brotherhood.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
  3) Veebipood brotherhood.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel.
 2. Hinnainfo

1) Kõik veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Ostudele, lisandub transpordi hind, mis on toodud kodulehel tellimise protsessis. Hind jääb vahemikku 2-5€ olenevalt transpordi liigist. Lihtpost, tähitud pakk, smartpost ja omniva.

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni.

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Brotherhood OÜvahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.brotherhood.ee

 1. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi seejärel mine kassasse, vali sobiv pank ja esita tellimus.
2) Ostukorvis valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Mine kassasseˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (-Eesti: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay
-Läti: Swedbank, SEB, Citadele ja Luminor
-Leedu: Swedbank, SEB ja Luminor
-Soome: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki) või teiste makselahenduste abil pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
3) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
4) Arvestades tellimuste mahust. täidetakse tellimused kolme nädala jooksul. Kuna kõik tellimused valmistatakse personaalselt, siis palume mõistvat suhtumist juhuks, kui tellimus peaks hilinema. Küsimuste korral võtke kindlasti ühendust. 

 1. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood brotherhood.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipoele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse automaatselt.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

 1. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist valmistab veebipood  tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4) Veebipood  ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

5) Olenevalt tellimuste mahust, valmivad tööd hetkel ca kahe nädalaga.

Tähtpäevadel ja pühadel, nagu emadepäev, isadepäev, jõulud ja sõbrapäev, on järjekorrad natuke pikemad.

 1. Tagastamisõigus

1) Personaliseeritud kaupade puhul ei kehti 14 päevane tagastamisõigus, kuna tooted on just kliendi vajadustele vastavalt valmistatud. Tagastusõigus laieneb toodetele, mis pole personaliseeritud. Nagu näiteks kinkekott.

LISA

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul (v.a. eritellimuste puhul vastavalt  võlaõigusseaduse  §  53  lg-s  4  loetletud tingimustele).

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba  ostmisest  taganemisavaldus. VÕS § 54 lg 1 p 13 järgi on kauplejal kohustus tagada tarbijale võimalus esitada lepingust taganemise avaldus kasutades taganemisavalduse tüüpvormi, mis on kättesaadav järgnevalt veebileheküljelt:  https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Ostja peab kauba tagastama taganemisavalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

 1. Vääramatu jõud
  1) Veebipood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.
 2. Isikuandmete töötlemine 

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel brotherhood.ee-l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel (link otsepostituse mooduli juurde)

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

 1. Pretensioonide esitamise kord

1) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood brotherhood.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

2) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

3) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood.
4) Veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

Meeldetuletus tarbijale (VÕS § 54 lg 1 p 18 sätestab, et tarbijale tuleb esitada lepingueelse teabena meeldetuletus, et  tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kaupleja peab lepingueelse teabena esitama meeldetuletuse, et tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. VÕS § 101 alusel, kui võlgnik on kohustus rikkunud, võib võlausaldaja kasutada järgnevaid õiguskaitsevahendeid: nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist (VÕS § 101 lg 1 p 1-6).

5) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@brotherhood.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

6) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
7) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

8) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

 1. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.  Menetlustingimustega saab tutvuda ning  avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 1. Makseviisid

Meie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

 1. Tarne

Olenevalt telimuste mahust, valmivad tööd kuni kolme päevaga.

Tähtpäevadel ja pühadel, nagu emadepäev, isadepäev, jõulud ja sõbrapäev, on järjekorrad natuke pikemad, kuid ei tohiks ületada 14 päeva.

Saatmiseks kasutame SmartPosti ja Omniva pakiautomaate. Paki saab tellida ka lihtkirjaga. Valik avaneb tellimise protsessi käigus.

  13.  Sooduskood

Kampaaniate puhul pakume klientidele soodustuskoode. Selleks tuleb ostukorvis vastavasse lahtrisse sisestada vastav kood ja ostukorv arvutab selle summast maha.